We zijn een museum dat vooral het rijke roomse leven van onze grootouders en ouders wil belichamen. In ieder huis en slaapkamer waren in de periode eind 1800 en begin 1900 en dit tot eind jaren 1960 talrijke voorwerpen te vinden, welke een weerspiegeling gaven van het rijke roomse leven. Geen woonkamer zonder een kruisbeeld, in een of meerdere slaapkamers wijwatervaatjes, paternosters, beelden van Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw ( meestal geschenken tgv een huwelijk ), beelden van genees of beschermheiligen, een of meerdere kerk en/of gebedenboeken, schilderijen met afbeeldigingen van heiligen of godsdienstige taferelen. Men ging menigmaal op bedevaart ( in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ging men zelfs als huwelijksreis op bedevaart ) en men bracht godsdienstige prentjes, bedevaartvaantjes, medailles van heiligen, scapuliers, kaarsen enz. mee. De kinderen schreven nieuwjaarsbrieven met godsdienstige afbeeldingen voor peter en meter, er waren speciale kerstboeken voor de kinderen enz. In de winter werd er geknutseld aan " besloten hofkens " en Agnus Dei's. Meerdere personen in een familie waren lid van broederschappen, de bond van Heilig Hart enz. Al deze voorwerpen willen wij bewaren voor het nageslacht, maar we willen ze ook tonen aan mensen , om dat rijke roomse leven  levendig te houden. Daarom streven we naar een gevoelsmuseum met vele emotionele en mooie voorwerpen.