Iedere maand is er een thematententoonstelling.

Januari 2019 : Foto's uit Miskom 

Februari 2019 : Geboorte,Doopsel ( doopsels vroeger en nu - doopkledij - doopsymbooltjes - doopkaartjes - de doopspuit - het verhaal over de " repit doopsels ) , Kerkgang 

Maart 2019 : Heiligen bekommerd om armoede, hetzij door hun leven van armoedebeleving hetzij door hun totale inzet voor de armen. De heiligen : Antonius van Padua, Sint-Vincentius a Paulo, Lazarus, Benedictus Labré, Moeder Teresa, Jeanne Jugan enz. )  

APRIL 2019 : oude kerk en gebedenboeken -  aparte gebedenboeken voor kinderen - jonge meisjes - jonge jongens - landbouwers - soldaten - ouderen - vrome huisvrouwen - studerende jeugd - gebedenboeken geschonken als verlovingscadeau - enzoverder. Verder hebben we op Paaszondag 21 april ook aandacht voor de glasramen in de kerk, alsook strokunst en dit in het teken van " hoe maakt u het ? "

 MEI 2019 : Grote Mariale tentoonstelling : honderden beelden, duizenden prentjes, iconen, wijwaterflesjes en wijwatervaatjes, besloten hofkens, honderden boeken, postzegels, nieuwjaarsbrieven, houtenmuurkappeltjes met info, bedevaartvaantjes, tegels, grotten, medailles, bedevaartsouvenirs......

September 2019 : Sint-Vincentius a Paulo

Oktober 2019 : De Heilige Teresia van Lisieux en Franciscus va Assisi

November en December 2019: Devotionele genees en beschermmiddelen verbonden aan heiligen en bedevaartsoorden. 

Januari en februari 2020 : de Heilige Harten van Jezus en Maria 

September 2020 : kind heiligen en zaligen

 

 

april 2019 : kerk en gebedenboeken

april 2019 : kerk en gebedenboeken

mei 2019 : grote Mariale tentoonstelling

september 2019 : Sint-Vincentius a Paulo

november 2019 : devotionele genees en beschermmiddelen

november 2019 : devotionele genees en beschermmiddelen

januari 2020 : de Heilige Harten van Jezus en Maria

januari 2020 : de Heilige Harten van Jezus en Maria

januari 2020 : de Heilige Harten van Jezus en Maria

september 2020 : kind heiligen en zaligen