sinds 31/08/2014

- een driehoekig houten Lieve Vrouwbeeld ongeveer 1m hoog en op maat gemaakt , waarschijnlijk gemaakt in Spanje.

- een verzameling van een 20tal beelden van Sint-Antonius van Padua

- een huiszegel met engelen ( geschilderd door Jeannet Hebbelynck )

- wit stenen Lieve Vrouwbeeld ongeveer 80 cm groot

sinds 07/09/2014

- houten drieluik Onze Lieve Vrouw met kindje Jezus

- stenen Lieve Vrouwbeeld ongeveer 100 cm met sokkel

- beeldengroep van de Heilige Barbara

- beeldengroep het Heilig Hart van Jezus

sinds 10/12/2014

- 45 kg oude kerk en gebedenboeken 

- 3 kleine glasramen

- oude documentatie klooster Miskom

- oude documentatie scholen Miskom

- veel fotomateriaal van het parochiaal activiteitenleven 

sinds 01/04/2015

- verzameling doodsprentjes en doodsbrieven ( Robert Peeters )

- mooi kruisbeeld ( zou bij pastoor Devries in de pastorie gehangen hebben )

- devotionalia rond het Heilig Hart van Jezus

- lot communieprentjes en communie oorkonden 

- devotionalia rond de Heilige Catharina Labouré en de Wonderdadige Medaille

- lot oude doodsprentjes en oude communieprentjes periode 1825 -1850

- zeer oud kruisbeeld op satijnen doek en achter glas, ongeveer 150 jaar oud 

sinds 11/07/2015

- lot van 1200 heiligen en communieprentjes

- lot van 40 heiligenboeken ( Robert Peeters en Fons Roelandts )

- lot van 250 medailles en scapulieren

- lot van 40 heiligenbeelden

- mooi stenen beeld van Jean-Baptist de la Salle - 60 cm

- 10 iconen

- 150 oude doodsprentjes

- sinds 01/01/2016

- lot van 250 heiligenprenten

- zeer oud kruisbeeld achter glas

- zeer oud en mooi Mariabeeld onder stolp

- lot van 50 medailles

- lot van 400 heiligenprenten

- lot van 125 medailles

- lot " agnus dei "

- lot van 10 mooie heiligenbeelden 

- verzameling postkaarten " Lourdes "

- 5 mooie houten beelden 

- lot oude liturgische gewaden en textiel voor uitvaart 

- lot van 75 medailles

- pakket betreffende Sint-Christoffel geschonken door parochieploeg Bochelt

- lot oude stolpen met heiligenbeelden vanwege familie Anna Gooris 

- 60 oude affichen van " Bond van het Heilig Hart - Ziekenzorg Oplinter

- oude beelden van Ziekenzorg Oplinter

- lot van 200 boeken over heiligen, bedevaarten, bijbels enz. ( 08/09/2016 Fam. uit Attenrode)

- lot van 100 medailles ( 08/09/2016 )

- lot van 750 heiligenprentjes en postkaarten ( 08/09/2016 )

- lot van 150 bedevaartvaantjes ( 18/10/2016 verzamelaar uit Antwerpen )

- lot van een 50 tal engelen ( 25/10/2016 fam. Claes - Averbode )

- lot van beelden, heiligenprentjes enz. ( 29/10/2016 Annie Brughmans )

- lot devotionalia van 155 bananendozen ( 29/10/2016 en 18/11/2016 Onzen Heertje Poperinge ) - momenteel op 19/12/2016 hebben al ongeveer 3000 voorwerpen een vaste plaats gevonden in het museum 

- 5 iconen, lot oude heiligenprentjes, religieuse almanakken, ( 09/11/2016 familie Somers Kontich )

- lot kerststallen en heiligenbeelden ( fam Wuestenbergs- Hooybergs en fam Lammens  - 01/12/2016) 

- lot van 150 heiligenboeken ( Fam. Libaers Assent - 07/12/2016 )

- lot van 100 heiligenboeken en oude gebeden boeken ( 08/01/2017 fam. Vandervelpen en fam Devos en Polleunis )

- lot van 5 heiligenbeelden ( 10/01/2017  fam. Rummens - Lenaerts ) 

- bidprentjes van overleden norbertijnen van Averbode en Tongerlo - oorlogsslachtoffers te Brasschaat op 13/02/1945

- een oud kruisbeeld onder stolp - diverse wijwatervaatjes en beelden ( 23/02/2017 Denruyter Edmond )

- lot heiligenbeelden en kruisbeelden ( 27/02/2017 fam. Bullens-Struys )

- lot van 5 mooie heiligenbeelden metr stolp - lot van 15 kerk en gebedenboeken - lot van 50 heiligenprentjes - lot van 5 oude houten kruisbeelden - heel oud stolpje met de Heilige Familie ( 14/03/2017 fam. Stroobants - Van Herreweghen ) 

-lot van 100 tal oude communieprentjes en diverse devotionalia rond eerste communie ( fam. Bergmans - Alles 25/03/2017 )

- 2 dozen met allerlei devotionalia ( fam. Hemeleers uit Heverlee ) 

- lot van ongeveer 2500 oude heiligen en devotieprentjes, waaronder tal van ganse reeksen ( fam. Berghmans  Balen 11/06/2017 ) 

- lot van 10 heiligenbeelden - 100 oude heiligenprentjes - lot 75 overlijdingsprentjes van geestelijken ( fam. Wuestenbergs- Hooybergs en Peeters Robert en Roelandts Alfons zaterdag 08/07/2017 ) 

- lot van oude devotionalia ( beelden , ikonen, kruisbeelden ) - ( Gezusters Greta en Rita+ Verhaegen uit Hakendover - 23/07/2017)

- lot van 75 heiligenboeken ( gezusters Greta en Rita + Verhaegen uit Hakendover -17/08/2017 )

- lot van oude devotionalia ( beelden en communie en heiligenprentjes - Erna Claes - Reinrode 21/08/2017 )

- lot van diverse oude devotionalia - gezusters Somers - Kontich - 24/08/2017 )

- lot heiligenbeelden ( fam. Claes Agnes - 31/08/2017 )

- lot heiligenbeelden ( Van Gramberen Jozef - Kumtich - 04/09/2017 )

- lot grote heiligenbeelden vanwege parochie Sint-Quirinus Bunsbeek op 17/10/2017

- lot devotionalia ( beelden, oude stolp, kruisen, oude kerkboeken, paternosters enz. op 03/01/2018 vanwege fam. Pittevils -Degeest )

- lot devotionalia ( zelzame Calvarie, oude  Jezusbeelden, processieattributen, religieuse prenten, kruisbeelden, literatuur rond bedevaarten, heiligen enz. - op 09/01/2018 Zusters Annunciaten - Heverlee )  

- lot devotionalia - onbekend - ( 15/02/2018 )

- klein lot devotionalia - familie uit Bost ( 12/06/2018 )

- lot boeken - gezusters Somers uit Kontich ( 12/06/2018 )

- groot en mooi lot devotionalia - persoon uit Assent ( 12/06/2018 )

- klein beeldje Onze Lieve Vrouw met de roos. ( 31/07/2018 )

- lot van kleine devotionalia met een mooie Onze Lieve Vrouw onder een stolp ( 14/08/2018 familie wijlen Gusta Vanlaer

- lot van 100 tal oude gebeden en lithanieën en een oude nieuwjaarsbrief met religieus motief en een beeld van de heilige Drogo (  21/08/2018 een persoon uit Kermt )

- zeer mooi lot van ongeveer 250 heiligenboeken en boeken over Onze Lieve Vrouw ( met ongeveer een 30 tal van 1750 a 1850 uitgegeven ) verzamelaar devotionalia uit Brussel (18/10/2018 )

- lot kleine devotionalia en heiligenbeelden ( kinderen overleden Ida Brughmans 23/03/2019 )

- lot oude boekjes voor godsdienstonderricht ( Nelly Bas op 23/03/2019 )

- 2 dozen devotionalia allerlei ( Monique Vandenhove 24 /04/2019 )

- lot devotionalia allerlei ( familie van Marie-Josée Mollu  02/05/2019 )

- lot van heiligen beelden, heiligen prentjes, religieuse souvenirs ( mevr. Rita Gillet - Gysembergh Landen 30/07/2019 )

- lot van 350 medailles, 250 heiligenprenten, heiligenbeelden, religieuse souvenris, devotionalia van O.L.V. van Scherpenheuvel, documentatie Leontine Van Den Dyck enz. Fam Kostermans - Claes Kortenaken 25/07/2019 ) 

--lot devotionalia - speciale beeldjes O.L.V. van Scherpenheuvel ( 18/08/2019 Tony uit Neerwinden )

- lot mooie Mariabeelden, kerst- heilige familie, Sint-Jozef en de heilige Theresia van Lisieux ( Michaux Marleen - 20/10/2019 )

- oude kerststal ( 1885 ) - 20/10/2019 geschonken door Godelieve Buttiens

- lot oude devotionalia ( 20 stuks o.a. speciaal kruisbeeld, devotionalia uit Scherpenheuvel  17/11/2019 Dehert J. uit Diest ) 

- 2 mooie en oude beelden OLV van Scherpenheuvel ( 28/01/2020 bezoekers uit Diest )

- lot devotionalia mooie oude beelden en kruisen ( 20/08/2020 Mathilde Ruytings Miskom )

- lot devotionalia allerlei beelden onder stolp , medailles, kruisen ( 20/09/2020 Christiane Coppens Erps -Kwerps)

- Lot devotionalia beelden, medailles, zakheiligen en twee zeer mooie en oude houten kruisen ( 07/10/2020 Van Dael Hilde Molenbeek-Wersbeek )

- Lot devotionalia heiligenbeelden, wijwatervaatjes, kruisbeelden ( pastoor Cleynen 02/03/2021 )

Groot lot devotionalia : heiligenbeelden, schilderijen, wijwatervaatjes, stolpen, engelen ,medailles , boeken van heiligen, kerkboeken enz. ( Josephine De Brier Broekom 09/03/2021 )

- 8 dozen devotionalia : heiligenbeelden, wijwatervaatjes, kandelaars, veel boeken enz.     ( nalatenschap ex pastoor van Wommersom ( 31/10/1973 t/m 31/08/2000 ) Raymond Deckers  

- prachtig schilderij van Roger Lenaerts , de Lourdesgrot in Waanrode. Met dit prachtige werk bezitten we nu al drie schilderijen van Roger.

- een 6 tal Onze Lieve Vrouwbeelden van de overleden Rachel Peetermans. 

- mooie verzameling kruisbeelden op fuweel en achter glas en oud kruisbeeld onder stolp en oude glazen kandelaar (  Michaux Marleen 08/2021 )

- schenking schilderijen van de pastorie Ransberg door Suzanne Van Herreweghen 08/2021 

- schenking van een 100 tal boeken over heiligenlevens ( Christiane Coeckelberghs 04/2022 )

 - schenking van 8000 doodsprentjes en doodsbrieven, heiligenprentjes, communieprentjes ( fam. Louis DONDERS - Rita RUYSEN 18/04/2022 )

- lot devotionalia beelden, prentjes, medailles, boeken, stolp enz. ( fam Vanhooydonck - Pauwels Brasschaat 19/06/2022 )

 - Lot heiligenboeken en devotieprentjes ( Annita Vandenbroeck - 30/08/2022 )

23/07/2017 oude devotionalia gezusters Greta en Rita + Verhaegen

17/11/2017 - lot heiligenbeelden Sint-Quirinus Bunsbeek

17/11/2017 - lot heiligenbeelden Sint-Quirinus Bunsbeek

09/01/2018 gift zusters Annuncianten Heverlee

12/06/2018 - groot en mooi lot devotionalia - persoon uit Assent

12/06/2018 : groot en mooi lot devotionalia - persoon uit Assent

23/03/2019 : lot devotionalia kinderen Ida Brughmans - 23/03/2019

23/03/2019 : oude boekjes godsdienstonderricht - 23/03/2019