Volksdevotie is een complex begrip.

Devotie is synoniem met vroomheid, godsvrucht en godsvrezenheid.

De toevoeging volks aan het woord devotie verandert weinig of niets aan de begripsbepaling.

Het geeft wel de konkrete beleving aan vanuit het volk , naast het door de kerk als instituut voorgehouden en voorgeschreven. 

Onze ouders en zeker de grootouders waren diepgelovige mensen, die voor alles en nog wat bedevaarten ondernamen. Voor allerlei kwalen en ziekten ging men geneesheiligen aanroepen. Men vertrouwde volledig op het gebed en de tussenkomst van heiligen.

Tegen donder en bliksem ging men dan beschermheiligen aanroepen.

Vroeger was er ook een enorme dankbaarheid voor bekomen gunsten, getuige daarvan de vele ex-voto's in bedevaartsoorden.