Vanaf 1975 is Heusdens Omer kleinschalig begonnen met het verzamelen van devotionalia, vooral prentjes met de beeltenis van Onze Lieve Vrouw. Hij had de liefde voor de volksdevotie reeds van kleinsaf meegekregen via zijn grootmoeder langs moederszijde. Stilaan kwamen er ook beelden van Onze Lieve Vrouw bij. Wegens plaatsgebrek op zijn zolder ruimde hij zijn verzameling van oude boeken van Vlaamse schrijvers op, ongeveer 5000 stuks. Dankzij de steun van zijn schoonmoeder groeide zijn verzameling nu razendsnel. Stilaan begon hij naast alles over Onze Lieve Vrouw ook rond andere heiligen te verzamelen. Rond 1990 begon hij zijn verzameling op diverse plaatsen ten toon te stellen. Op vraag van vele bewonderaars begon hij te zoeken naar een permanente tentoonstellingsruimte. In 2006 werden in de oude schoollokalen van Miskom twee ruimten vrijgemaakt. Heusdens Omer bracht zijn hele verzameling over en zo kon op 01 juni 2008 het Museum voor Volksdevotie geopend worden. Sedert die dag kwamen talrijke mensen devotionalia schenken aan het museum. Onder de eerste schenkingen waren kleine verzamelingen van mensen. Sedert 01 maart 2014 is het  museum ondergebracht in de parochiekerk van Miskom als een nevenbestemming.