Reeds in de XIII eeuw bezat Miskom zijn kerk of kapel, dankzij het Kapittel van Saint-Lambert te Luik. De kerk heeft veel geleden van plunderingen en vervolgingen en moest meermaals hersteld worden zoals in 1617, in 1688. Vooral in 1688 was de kerk zeer bouwvallig, vensters gebroken, middenbeuk op instorten, ook de zijbeuken waren in zeer slechte staat. In 1783 is de kerk een beetje vergroot en terug hersteld. Van 1874 tot 1877 hebben onder leiding van architect Van Arenbergh de laatste verbouwingen plaats gevonden en in deze staat bevind de kerk zich nog steeds. Sinds 22/11/2001 is onze Sint-Germanuskerk wegens zijn historische en artisieke waarde een beschermd monument samen met de kerkhofmuur. De dorpskern van Miskom is een beschermd dorpsgezicht geworden.

De historische waarde van de Sint-Germanuskerk wordt als volgt omschreven: reeds vermeld sinds de XIII de eeuw met achtereenvolgens het kapittel van Luik en de abdijen van Villers en Maagdendal als tiendenheffers vormt de in bak - en natuursteen opgetrokken Sint-Germanuskerk een stillistisch heterogeen ensemble bestaande uit een door speklagen druk geritmeerd laatgotisch koor met de 18de  eeuwse oostsacristie, terwijl het driebeukig schip, de noord en zuidsacristie en de westtoren getuigen van de neogotische verbouwing en uitbreiding naar ontwerp van provinciaal archtitect Louis Van Arenbergh ( 1834-1882 )

De artistieke waarde van de Sint-Germanuskerk wordt als volgt beschreven: de door een spitsboogarcade op gedrongen zuilen gearticuleerde sfeervolle binnenruimte is gestoffeerd met neogotisch meubilair uit het einde van de 19de eeuw en met twee fraaie barokaltaren uit de 17de en de 18de eeuw. 

Hoofdaltaar - neogotisch - geschilderd retabel met vleugels - vaste panelen met o.a. taferelen uit de calvarietocht en het leven van de Heilige Amandus - ( zou daarom in oudere geschriften de patroonheilige van de kerk Sint-Amandus genoemd worden i.p.v. de Heilige Germanus van Parijs? ) - rugzijde vleugel links is een doek opgeplakt met de voorstelling van de evangelisten Marcus en Matheus - rugzijde vleugel rechts eveneens een doek opgeplakt met de voorstelling van de evangelisten Lucas en Johannes - de vleugels meten 80 op 75,5 cm. - Uit nieuwe documenten blijkt nu dat de geschilderde taferelen uit het leven van de Heilige Germanus genomen zijn. ( Zie pagina Misheem )

Tabernakel heeft 63 cm. nokhoogte - 40 cm. breed en 43,5 cm. diep - is in messing uitvoering en heeft een reliëf afbeelding van 2 engelen met in kelk - 

De glasramen in 't koorgedeelte stellen de volgende heiligen voor: Andreas - Joannes de Doper (1897 )- Dorothea ( 1892 ) en Franciscus Xaverius -( 1898 ) Zij werden ontworpen en uitgevoerd door de Brugse glazenier Samuel Coucke (° 1833 -  + 1899 )

De kruisweg zijn op doek geschilderde schilderijen ( hoogte 85 cm. en breedte 69 cm. ) door de Antwerpse schilder F.J. Beerts - jaartal 1868 - prijs 700,00 franken 

  

Sint-Germanus kerk Miskom

Sint-Germanus kerk Miskom verscholen achter de mais

Onze kerk zonovergoten