Met een team van 8 vrijwilligers en onze federatiepastoor Koen hebben we het museum gestalte gegeven. Pastoor Koen gaat ons voor in de weekmissen en is de ondersteunende kracht voor alle liturgische initiatieven. Omer neemt de rol van archivaris en conservator op zich en is ook de gids voor het museum. Daarnaast zijn er de helpende handen van Diana, Josée, Nicole en Ria voor de verwelkoming van de bezoekers . Nicole staat ook in voor de versiering in het museum en de kapel, evenals voor de schoonmaak. Etienne, Martin en Ronnie zijn de mannen dankzij wie het museum de mooie uitstraling heeft zoals het nu is. Alle kasten hebben zij in elkaar geknutseld en zij hebben ook al een paar keer de verhuis gedaan. Etienne is ook de hersteller van dienst. Kortom een team van en voor het museum.