De laatste jaren is bij de bevolking de aandacht voor het funerair erfgoed enorm toegenomen.Funerair erfgoed is zeer kwetsbaar. Toch is het funerair erfgoed zeer waardevol gezien de volkskundige en socio-culturele waarden. Bij de eventuele herbestemming van kerken zouden ook de bijhorende kerkhoven kunnen opgeheven worden. Een kerkhof heeft altijd verschillende functies gehad, naast het louter begraven. Het museum voor volksdevotie wil een voortrekkersrol spelen om dit speciaal erfgoed niet alleen te behouden, maar ook beter te promoten. Vanaf september 2021 zullen er een aantal graven geruimd worden maar bepaalde graven werden door de diensten erfgoed en momumenten als waardevol geklasseerd en mogen niet geruimd worden.

grafmonument

grafzerk oudstrijder

grafmomument

kinderzerken

ijzeren kruis

begraafplaats voor urnen

columbarium voor urnen

grafmonument

grafmonument

marmeren grafzerken vanaf 1990

asverstrooiing-weide

grafmonument Georgius Kemerlinckx