Zegening Sint-Hubertusbrood 04/11/2015

Bij de feestdag van Sint-Hubertus ( 03 november ) worden er broden gezegend, waarvan de mensen dan enkele sneden meenemen voor mens en dier. Sint - Hubertus werd vereerd tegen razernij, vallende ziekte, stuipen en allerhande kwalen van mens en dier. Van het gezegende Sint-hubertusbrood eten mens en dier om hun te beschermen tegen hondsdolheid.

Bij de feestdag van Sint-Rochus ( 16 augustus ) is er nog jaarlijks een mis aan de Sint-Rochuskapel ( hoek Heerbaan en Hollestraat ). Volgens de overlevering zou de kapel opgericht zijn rond 1630 toen er in de dorpen rond Miskom een hevige pest woede. Na het bouwen van de kapel zou men in Miskom geen last meer gehad hebben van deze verwoestende ziekte voor mens en dier. Op 04 juli 1924 ontving de pastoor van Miskom de toelating van het aartsbisdom om jaarlijks op de feestdag van Sint-Rochus een mis op te dragen in de kapel. De laatste jaren is er ook een hondenzegening gekoppeld aan de mis aan de kapel. 

In oktober bidden we wekelijks de " rozenkrans " in de kapel.

Op 27 en 28/11 hebben we aandacht voor Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille en de Heilige Catharina Labouré aan wie Onze Lieve Vrouw verscheen met de opdracht een medaille te laten maken. Deze medaille, de Wonderdadige Medaille genaamd, is de meest verspreide medaille ter wereld. De Heilige Catharina Labouré is ook de patrones van de duivenmelkers, omdat ze reeds op zeer jeugdige leeftijd de zorg op zich nam voor de ongeveer 700 duiven op de ouderlijke boerderij, later ook nog in het klooster. 

Op 17  december is de feestdag van de Heilige Wivina en ter ere van haar is er een broederschap opgericht in 1815. Vroeger werd zij aanroepen voor vele ziekten van de mens en voor allerlei veeziekten. Er was toen in Miskom ook een veeverzekering rond Sinte Wivina. Vandaag wordt zij in onze kerk aanroepen voor allerlei  keelziekten. Ook nu nog komen jaarlijks tientallen mensen bidden bij het altaar van de Heilige Wivina voor genezing. 

Op 13/06 hebben we aandacht voor de Heilige Antonius van Padua. Hij was de patroon van de armen, maar in de volksdevotie vooral aanroepen voor het terugvinden van verloren voorwerpen. Ook de negen dinsdagen voor 13/06 zijn we verbonden in gebed.

Op 25 april feestdag van Sint-Marcus en de maandag, dinsdag en woensdag voor Ons Heer Hemelvaart worden de kruisdagen gehouden. Men trekt dan door de velden om God te danken voor de natuur en om een vruchtbare oogst af te smeken.

Tijdens de vrijdagen in mei gaan we langs verschillende Onze Lieve Vrouwkapelletjes om bezinnend en zingend te bidden rond Onze Lieve Vrouw. 

Op 22/05 vieren we de Heilige Rita

Op 28/05 en de eerste zondag van juni vieren we onze patroonheilige Sint-Germanus van Parijs.

 

Vrijdag 08/05/2015 O.L/Vrouw van het Heilig Hart