Kapel Terbeck

Ligging: langs doodlopende zijstraat van Terbeck - Miskom - Kortenaken

Kapel hing historisch samen met kasteel Hogemeyer, daarom ook baronskapelletje genaamd.

Ontsluiting: wandeling " van de Mis naar de Kom " - fietsroute Kortenaken - jaarlijks gebedsmoment aan de kapel in de maand mei - nog vele bedevaarders tijdens het jaar.

Eigenaars: familie Roggen-Schotsmans - Terbeck - momenteel bezit de gemeente via een overeenkomst het zakelijk recht over de kapel en haar omgeving.

In 2010 - 2011 was Omer Heusdens namens de Parochie Sint-Germanus Miskom, het Museum voor Volksdevotie en de Erfgoedraad Kortenaken de initiatiefnemer om de Kapel van De Roos en haar omgeving in Terbeck als site te herwaarderen en de kapel te restaureren. In 2015 kreeg het te verwezenlijken project stilaan gestalte. Helaas wilde men alle werken uitvoeren dan was er een financieel tekort. Daarom werd op 14/05/2015 een vriendenkring opgericht welke fondsen zou verzamelen om dit tekort al deels op te vullen.

Dankzij de vriendenkring staat er ook een nieuw beeld van Onze Lieve Vrouw van de Rozen in de kapel en is er aanvraag gedaan om een beeld van Onze Lieve Vrouw van de Roos te bekomen.

Behoren tot de vriendenkring:

Gezusters ALLES

Simonne BUTTIENS

Etienne GEVERS & Josée THOMAS

Familie CUYPERS

Nadine VEULEMANS

Omer en Nicole HEUSDENS-BEELEN

Het Museum voor Volksdevotie